3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)

3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图

未来贫民窟城市楼房模型,包含MAX/MA/OBJ/FBX格式,包含贴图材质

对于当今世界上最大的城市,创建一个人口众多的科幻反乌托邦大都市,或者在不遥远的未来创建更现实,拥挤的贫民窟和棚户区。该工具包的灵感来自未治理的,遍布犯罪的九龙寨城,该工具包中包含大量垂直建筑,贫民窟大块,贫民窟以及从服装生产线到空调的高度详细的道具,将帮助您构建贫民窟场景,并提供复杂的细节和真实感!Mihailo Radosevic制作的3D模型| Sava Zivkovic的封面艺术。

3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图1

3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图2 3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图3 3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图4

3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图5 3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图6 3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图7 3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图8 3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图9 3D模型:未来贫民窟楼房场景 Kitbash3D – Future Slums (MAX/MA/OBJ/FBX格式)插图10